Đã hoàn thành

152380 Flash Header & Script Install

I will buy this script for 80 bucks here:

[url removed, login to view]

Script Preview: [url removed, login to view]

1: You install the script

2: You make a cool flash logo and put it in the header

Looking to do this as soon as possible.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem thêm: script install, php header script, flash http header, buy pending script, install php flash script, install flash logo, script pending orders, pending orders script, script preview php, script header flash, php script install, make logo header, make flash header, logo header flash, logo flash header, flash header make, cool flash header, buy php gamescript, script php preview, flash script logo, php script logo, flash script header, looking buy php script, php flash net, php script preview

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1898561

Đã trao cho:

flaxweb

can be done..

$85 USD trong 2 ngày
(74 Đánh Giá)
6.7