Đã hoàn thành

158527 Flash not showing in firefox

Hello,

I have 8 flash example files on a webpage.

These Flash files do not showing up in Firefox, but is fine in IE.

I would simply like the flash to display correctly in all browsers.

Example url can i give by PM

Thanks

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: flash showing firefox, firefox, url webpage display, showing, showing files, give url flash, flash example, firefox flash url, webpage flash php, firefox url flash, url flash firefox, dreamfox, display webpage correctly, firefox url, firefox flash, url firefox, flash webpage, flash files, webpage flash

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Lelystad, Netherlands

Mã Dự Án: #1904715

Đã trao cho:

graphitivity

As mentioned in PMB :)

$15 USD trong 0 ngày
(125 Đánh Giá)
6.2