Đang Thực Hiện

327504 Flash ntro and a Video Needed

1) We need a 5 to 10 second Flash Intro to my Video TV series simular to this [url removed, login to view]

2) A Flash header made simular to [url removed, login to view]

3)A commercial type video made 2 to 3 minutes like this [url removed, login to view]

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: intro to video, 5 second intro, video header, video commercial, tv series, tv commercial, commercial video, video intro flash, asp video, flash video commercial, intro needed, home video, minutes flash video, flash header video, ntro, intro video flash, flash header needed, video made, type video, tv intro

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Pearland, United States

ID dự án: #2073311