Đã Đóng

Flash+php Instant Messenger

Hi programmers,

i need a Flash+php one to one instant messenger with MYSQL database in backend. same like [url removed, login to view], [url removed, login to view]

please give me demo in pmb

thanks

Kỹ năng: Adobe Flash, PHP

Xem thêm: messenger flash php, php instant messenger, php flash instant messenger, programmers php, programmers database, php * *, * * php, * php, mysql php programmers, messenger flash mysql, instant messenger php, php &&, && php, database programmers, php, php programmers, instant, backend php, mysql demo php, php demo, mysql php demo, www bharatmatrimony, messenger php, backend database bharatmatrimony, php mysql backend

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) delhi, India

Mã Dự Án: #21095