Đã hoàn thành

387302 Flash video/audio player

Client has site that plays audio/video sermons [url removed, login to view]

Would like there's to now be set up like

[url removed, login to view]

I believe the open source player that they use without customizations is found here

[url removed, login to view]

So I just need this to be customized so that sermon page for listening or watching will look and function like [url removed, login to view]

(with options to listen or watch sermon as well as download sermons)

Thanks

Don

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: customized video, video-audio, video audio, sermons, jw player, audio/video, audio player, video player open source, video client source, audio player flash, flv download open source, player html, audio players, php flash video, flash player html, audio video flash player, player found, flash video download, audio flash player html, flash player audio, player options, video player html page, html video function, audio client, player audio flash

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Bedford, United States

ID dự án: #2133152

Được trao cho:

istudiolabs

As discussed.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0