Đang Thực Hiện

Flash webcam project (4)

Live adult webcam site to be built . Part 4/6 of the project .

This is created for Kleelof . Please dont bid on this project if you are not Kleelof . Thanks .

Details attached to PM .

Kỹ năng: Adobe Flash, MySQL, PHP

Xem thêm: webcam live, kleelof, php webcam project, awstudio, live flash webcam, webcam project php, live site webcam, webcam live site, flash project webcam streaming, webcam flash project, php webcam flash, flash site webcam, flash webcam site, flash site project, webcam flash site, webcam bid, live project bid site, php flash webcam, webcam flash php, php webcam site, live webcam site, flash php webcam, webcam project flash, project photo webcam flash, webcam php project

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Galati, Romania

Mã Dự Án: #1681017

Đã trao cho:

kleelof

I like pizza.

$1200 USD trong 21 ngày
(134 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $975 cho công việc này

furtjurick

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$750 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0