Đang Thực Hiện

16680 for mudshree

Hi Madhu as promised you will do in 8-10 days it will have all the features of rockyou and more :) 1500 thanks bye

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: rockyou

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1767525

Được trao cho:

photoshop

Thanks :)

$1500 USD trong 8 ngày
(190 Đánh Giá)
7.2