Đã hoàn thành

52738 Guestbook Admin

We have a guestbook from http://flash-db.com. Just need to setup and put an Admin Section where admin can edit/delete messages. Simple as that.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: flash simple admin, php guestbook, guestbook php, php admin section, flash guestbook php, edit admin, guestbook messages, delete messages, admin section php, flash simple guestbook, simple guestbook, flash guestbook admin, need flash guestbook, admin section, flash guestbook flash guestbook, guestbook php flash, simple flash guestbook, flash guestbook simple, guestbook flash admin, php admin setup

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) cambridge, United States

ID dự án: #1801777

Được trao cho:

iconsis

Hi, can be done. pl check PMB. - iconsis

$14 USD trong 0 ngày
(126 Đánh Giá)
6.5