Đang Thực Hiện

120486 Install PPVChat Software, bugs

Need someone familiar with PPVChat software (Flash and PHP/Mysql) to help install and fix any bugs in this software. Please see [url removed, login to view] for reference and servers' requirements.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: c++ bugs, bugs, fix bugs php mysql, software flash, fix php bugs, ppvchat com, php bugs help, ppvchat install, ppvchat software, install ppvchat help, ppvchat help, ppvchat servers, flash bugs, install ppvchat, ppvchat, flash install

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1866650