Đã hoàn thành

164297 Joomla A/V Chat Fix

I bought AVChat 2.0 Lite for Joomla and had it set up we have set up the flash server, and config most everything. What we need now is to fetch the joomla users so they can use the chat.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php lite, joomla users, lite php chat, joomla php fix, joomla flash server, ricknap74, avchat users, chat php flash, flash joomla fix, config joomla, avchat, php users chat, flash php chat, fix flash joomla, flash fix joomla, joomla fix server, joomla fix flash, php fetch server, server chat, avchat joomla, use flash joomla, php flash chat, set server joomla, set joomla server, flash lite

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Bedford, United States

ID dự án: #1910488

Được trao cho:

onready

I'm ready & available

$25 USD trong 0 ngày
(56 Đánh Giá)
4.9