Đã hoàn thành

144831 Joomla Template

Joomla template using the PSD bckgrounds I provide. I would prefer a CSS only Template. I have attached a sample background. Note the font used in the menu. They re very specific about that font. They would prefer the menu to be flash (can be staticdoes not have to be a joomla menu) and they wantb the logo to be flash.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, CSS, Joomla, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: joomla font, joomla css font, sample template using php, template logo psd, joomla logo menu, joomla psd menu, template menu flash, flash css template, logo background template, background flash joomla, menu joomla psd, psd menu joomla, menu psd template, joomla flash psd, psd template menu, joomla background template, psd logo template, joomla background flash, logo template psd, joomla menu template, joomla menu font, menu background joomla, joomla menu psd, template background flash, joomla logo flash

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Morrisville, NC, United States

ID dự án: #1891007

Được trao cho:

lcphotostudiosl

please see pmb

$290 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0