Đang Thực Hiện

147465 karaoke site like Singshot (*)

please view the attached file for more detail and reply us when placing bid!

Thank you!

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: karaoke, karaoke site php, flash site karaoke, php karaoke site, php flash karaoke, php karaoke, karaoke flash php, karaoke php, karaoke php flash, karaoke site, flash karaoke php, placing bid, flash karaoke site, flash detail view, karaoke flash, flash karaoke

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) abc, Vietnam

Mã Dự Án: #1893644