Đang Thực Hiện

146709 karaoke site like Singshot

i need a karaoke website like [url removed, login to view] and some addition features for the flash application.

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: karaoke, karaoke php website, php karaoke website, flash karaoke website, karaoke site php, flash site karaoke, karaoke website php, php karaoke site, karaoke website flash, php flash karaoke, php karaoke, karaoke flash php, karaoke php, karaoke php flash, karaoke site, karaoke application, flash karaoke php, flash karaoke site, website karaoke, karaoke flash, flash karaoke

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) abc, Vietnam

Mã Dự Án: #1892887