Đang Thực Hiện

125741 Logotype and site design

Scripting is done, however the design of the site needs to be redone.

This project needs to be completed in 7 days max.

More info via private message.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: logotype and design, design logotype, scripting project flash, redone project, flash scripting design, needs redone, flash logotype, site scripting, logotype design, site needs flash

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1871908

Được trao cho:

manisl

yes it be done have a lot in PM

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0