Đã hoàn thành

modify flash webpage mp3 player

i have a mp3 player on my website done in flash. i need the first option to open the stream from my online radio station. thats it! btw, the mp3s open from a xml file.

Kỹ năng: Adobe Flash, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: webpage to xml online, open xml online, open xml file online, mp3 flash player website, mp3, mp3 player, php modify php file, mp3 radio player, webpage xml, radio station online, online station, stream online flash, radio station website, xml stream player, mp3 stream player, website online radio, mp3 player website xml radio, stream online radio, option station, xml flash radio player, webpage player, xml flash radio stream player, open mp3, website online radio station, xml online radio

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Mississauga, Canada

Mã Dự Án: #1044218

Đã trao cho:

ymsCreative

Let's do it! Please check PM for details. Thank you.

$50 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

saounmehdi

i am interested PM plz. thnks

$40 USD trong 1 ngày
(148 Đánh Giá)
7.3
jDevAndDesign

pelase check your pmb

$45 USD trong 2 ngày
(93 Đánh Giá)
6.5
xplorr007

Check PMB

$50 USD trong 1 ngày
(70 Đánh Giá)
5.8
blueviolet

check [url removed, login to view] You!

$80 USD trong 2 ngày
(9 Đánh Giá)
3.9