Đóng

15501 Need a header for my clan webs

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I need a header for my clan website... I got the website template already. The header has to be flash and also I want it on my vbulletin forums as well. You can get an idea from [url removed, login to view] thats the template I'm using. Also I want to be able to edit it if as well... I need the same links as you see on the header up there. I need this like for yesterday. Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online