Đang Thực Hiện

112972 Need Youtube Clone and Hosting

Hello, I would like a Youtube type website with hosting.

Requirements needed:

YouTube clone - Bug free, with Paypal gateway working

Hosting - with Control Panel access

Please provide a link of your demo script and monthly hosting fees.

Thank you

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: youtube panel, youtube bug free, free hosting script, access youtube, hosting requirements, clone paypal script, script clone paypal, hosting script free, website type youtube, hosting panel, working youtube, hosting panel php, bug youtube, free youtube, flash demo script, control panel flash, paypal hosting script, hustler74, clone control panel, youtube clone flash php

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) La Mesa, United States

ID dự án: #1859143