Đã Đóng

null a flash chat script

I need some one null this script for me. This is a chat script on flash and php run on red5

P.S. You can use my server to null and test this script (visichat)

Kĩ năng: ActionScript, Adobe Flash, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php script null, null, flash chat, flash test, red5 chat script, visichat script, null flash chat script, null flash script, null flash chat, visichat null script, null visichat, flash visichat, script php null, php chat red5, php flash chat script, script chat php, visichat null, visichat chat, php red5 script, null php script, php server red5, red5 server php, need null, chat flash script, red5 visichat

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #1653920

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

hoangpn

Give me your server detail

$50 USD trong 0 ngày
(23 Nhận xét)
5.2
misulica

ready to start

$60 USD trong 0 ngày
(32 Nhận xét)
4.8