Đang Thực Hiện

160507 Online Custom t-shirt design

I have a t-shirt website and now we wish to add the feature of custom t-shirt design option for our customers. Output data(from user) should be saved in mysql database and sent via email to us as a .jpg. More info to follow for serious bidders.

If you have no experience with this type of online application please do not bid!

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website to design t shirt, website for shirt design, t shirt website design, shirt shirt, php to jpg online, online t shirt design website, design t shirt design, design custom t shirt, design a shirt website, custom flash website design, online t shirt, online mysql database, design t-shirt online, design a t shirt online, website for t shirt design, t shirt online, design t shirt online, t-shirt design website, t shirt online design, t shirt for a t, t shirt design, shirt design, custom t shirt website, custom shirt, custom shirt design

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) arlington, United States

ID dự án: #1906696

Được trao cho:

neeozisl

as discussed, thank you

$600 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0