Đóng

146497 php/mysql customization

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

Would like to customize IT helpdesk eticket system to use on my website. The customization involves changing the look to suit the website . Also would like a table added to include 'Company Name'. See [url removed, login to view] on how eticket works. Once complete to be setup on my [url removed, login to view] site is www.itzoo.co.uk. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online