Đã Hủy

mp3 player

I need Flash mp3 player with stop, play, pause function.

Design will be provided.

Kỹ năng: Adobe Flash, PHP

Xem thêm: player, mp3, mp3 player, primus, design player, play mp3 player, play mp3, player player, mp3 player design, mp3 flash, pause player, stop flash php, player play stop, player php play stop, php player, mp3 php, mp3 pause, flash player design, flash pause mp3, need player, php flash mp3, mp3 player flash, player mp3 flash, mp3 play pause, player pause

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Novomoskovsk, Ukraine

Mã Dự Án: #40204

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

vamapaull

consider it done ! contact us !

$30 USD trong 1 ngày
(222 Đánh Giá)
7.6
edrishti

WE have already the designed mp3 player ...let us know ...we are good in flash work ...thanks

$50 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
5.5
inventor

hi, I'm php developper since 5 years, and I use a lot of combinaison of php/flash I can make your project asap

$50 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1