Đang Thực Hiện

private project june

Hi

This is a private designing project for Mohammad.

we need all as discussed, please complete that today and send the url

Regards

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: mohammad, june, discussed please, june 2012, designing project php, seoliving, send private project, project private villa, project private chat room, wow project private server, send file paypal complete, private flash, project start today, designing project

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) bhopal, India

Mã Dự Án: #1717081

3 freelancer đang chào giá trung bình $143 cho công việc này

MuhammadKhan

Hi, please check my PM. Thanks

$100 USD trong 1 ngày
(160 Đánh Giá)
6.6
srajeshmohan

ready to do your project right now

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mohdrafi123

Here's my bid.. award this one..

$180 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0