Đang Thực Hiện

164312 VB Project for ashekthegreat

Project Details already discussed. Please bid on my project.

Kỹ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Microsoft Access, PHP, Visual Basic

Xem thêm: bid on my project, already discussed, project details php, vb flash project, project vb, flash project details, bid project vb, ashekthegreat

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1910503

Đã trao cho:

ashekthegreateu

Its just a bid. Thanx. Lets start.

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0