Đang Thực Hiện

140996 Scribd Clone

If you are familiar with the website [url removed, login to view] then this project is for you. I want something EXACTLY like that.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: scribd clone, scribd clone website, scribd com clone, scribd website clone, php scribd, clone scribd, scribd project, scribd php, scribd website, website scribd, scribd flash, flash scribd, scribd

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #1887171