Đã hoàn thành

3144 Simple Clone

Hello, i need clone of [url removed, login to view] script. This script is made in ASP/Flash. I need it in PHP/Flash, not website, only clon of visubox, wihout drag-me feature. This is not complex job for someone who knows php/flash average. Ideally for me is 100$/5days but im open for all suggestions. Ill provide design. No generic bids PLEASE! Best Regards, Vladimir

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: vladimir i, clon, clone website 100, drag script flash, best php open script, flash website complex, flash simple php, php flash simple, flash drag script, flash complex website, simple asp script, script clone bids, flash website clone script, flash website clone, bids com clone, clon asp, complex flash design, clone feature website, flash clone best, flash clone script, asp script clone, simple clone website, php clon, asp drag, best website clone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Belgrade, Serbia

ID dự án: #1754014

Được trao cho:

syssl

ready to serve you

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0