Đang Thực Hiện

686 Simple website modification

I need somenone to upload flash file and background color to my website . Very simple takes about 5 minutes but i dont know how to do it .. If you know how to code in php My sql java script we can talk about something else... [url removed, login to view]

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: java script color, flash file java website, flash upload website, code modification website, simple code java, modification java code, need simple website script, website something simple, need website modification, java flash file, flash file java, simple file upload sql php, java sql flash, modification code, flash java sql, simple website java, flash file upload script, simple flash sql, php java sql, simple flash upload, flash simple php, php flash simple, file upload flash java, simple flash java, upload background flash

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1751554

Được trao cho:

hartkensl

can do. escrow

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0