Đang Thực Hiện

166310 Small changes

I need a few small changes to a php/xml script.

And flash media player.

Lots more potential work to the persion that does this quicly and correctly.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: persion, flash script media player, player xml script, small media player flash, media player flash php, media player php script, player small, small flash player, media player small, media player xml, flash media player php, flash player script xml, flash xml media player, flash media player xml, flash xml media, xml media player

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1912503