Đang Thực Hiện

162584 Totalyfreeads

totalyfreeads

***********

layout look like eaby

user login

easy to add Categories and sub Categories

easy to add advertisement

search option

perfect admin part

payment option (paypal)

better to select mockup design

low bids only accept

thanks

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, PHP, SEO, SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: user login option, flash paypal admin, search option flash, eaby, add paypal flash, paypal better

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1908774