Đóng

162606 Watermarking Program

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I need a watermarking program like [url removed, login to view]

This is a self installing program to watermark photos from jpeg and gif photos. Must be have the same featchures as [url removed, login to view] Must be error free and about 5-7 megs.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online