Đang Thực Hiện

7768 Website Design - Private

See attached document for a general outline of what is required in this project.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: design outline, website outline, php website outline, general website design, private website design, design project outline

Về Bên Thuê:
( 58 nhận xét ) Vienna, United States

Mã Dự Án: #1758638

Đã trao cho:

mugur

bid placed, but please my last 2 PMB's

$500 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8