Đang Thực Hiện

workk for primus3

As per our discussion. Also I need now small changes.

Kỹ năng: Adobe Flash, Linux, Thiết kế logo, PHP

Xem thêm: primus, primus flash

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Andorra, Andorra

Mã Dự Án: #40215

Đã trao cho:

primus

Hi, I can really do this for you. Details in PMB. Thanks, ilya.

$30 USD trong 0 ngày
(61 Đánh Giá)
6.3