Đã hoàn thành

functional enhancement for flex based app

Đã trao cho:

sergibh

Here is my bid, regards Sergio

$100 USD trong 4 ngày
(18 Đánh Giá)
5.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

agoldust

Hello. I am an Adobe Flash/Flash Builder & ActionScript 3.0 & Adobe AIR 3.2 Programmer. Please Check PM.

$220 USD trong 5 ngày
(34 Đánh Giá)
6.3
ALISHAinfo

WE HAVE EXPERINCED TEAM TO WORK ON YOUR PROJECT.

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0