Đã Đóng

Simple HTML 5 Game Programmer

Hi,

We own some large gaming sites & we'd like to convert some of our flash games to HTML5.

We will provide all art and concept etc, we just need you to program the games.

Example of game: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Thiết kế trò chơi, HTML, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: art game design, programmer sites, programmer games, need programmer game, gaming program, simple html games, game design program, art design program, HTML5 Game, html game, game sites, game design php, game concept art, convert flash html5, concept game , simple program example, flash html5 games, html5 simple game, simple games html, flash game html, simple html5 games, simple game program, simple office design, simple html5 game, program simple game

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1653078

5 freelancer đang chào giá trung bình $480 cho công việc này

ancosys

Hi, Please check pm. Thanks!

$200 USD trong 5 ngày
(31 Đánh Giá)
4.6
jsiebers

Let's get started.

$500 USD trong 15 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1
aoiteam

Hi, Please check pmb for more details. Thank you

$1000 USD trong 25 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4
Nicholasales

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
superseiya

A good game you've done,I like it,I have done some Html5 [url removed, login to view] contact me.

$500 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0