Đã Đóng

Simple HTML 5 Game Programmer

Hi,

We own some large gaming sites & we'd like to convert some of our flash games to HTML5.

We will provide all art and concept etc, we just need you to program the games.

Example of game: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Thiết kế trò chơi, HTML, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: www programmer com, the art of game design, programmer sites, programmer games, need programmer game, gaming program, game art and design, simple html games, sites html 5, HTML 5 Games, game design program, art design program, html5 game, html game, game sites, game design php, game concept art, d game art, convert Flash HTML5, concept game , simple program example, convert flash games html5 games, flash html5 games, html5 simple game, simple games html

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1653078

5 freelancer đang chào giá trung bình $480 cho công việc này

ancosys

Hi, Please check pm. Thanks!

$200 USD trong 5 ngày
(31 Đánh Giá)
4.6
jsiebers

Let's get started.

$500 USD trong 15 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1
aoiteam

Hi, Please check pmb for more details. Thank you

$1000 USD trong 25 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4
Nicholasales

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
superseiya

A good game you've done,I like it,I have done some Html5 [url removed, login to view] contact me.

$500 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0