Đang Thực Hiện

clipbucket devlope

i would some one to customize my clipbucket website

i need only 3 things

1- i need the result on the side woudl be random from all the catogeris i need the result on the side would be same as youtube

[url removed, login to view]

enter any video and see how it looks like now

2- i need the user videos and the username would appear on the top of the video same as youtube i have the code i need only someone to install it

3- i need flv player same as youtube

thank you

Kỹ năng: AJAX, Thiết kế đồ họa, HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: enter youtube, clipbucket flv player, player clipbucket, random video player, php youtube random player, clipbucket video player, random player, youtube website code php, graphic player, design clipbucket, php random video, install clipbucket install, player youtube videos, flv player website, clipbucket install, clipbucket customize, customize clipbucket, php flv player code, top flv player, youtube graphic design video, youtube flv php code, username youtube, random flv player, flv install, enter youtube website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Salmiya, Kuwait

Mã Dự Án: #1022629

Đã trao cho:

whizpoolbd

Let's Start ! Your website thoroughly [url removed, login to view] PMB

$250 USD trong 6 ngày
(6 Đánh Giá)
5.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $433 cho công việc này

galaxianape

Hi Please check Pm Thanks Ricky

$550 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
3.5
DevDesk

please see pmb for details

$500 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
5.2