Đã hoàn thành

151958 Install new forum using phpbb

Hi,

I would like to create a new forum using phpbb.

I need programmer to install phpbb to my website using phpbb.

The appearance will be similar as below template:

[url removed, login to view]

I want the header like this template

[url removed, login to view]

I want the forum style & colour & resolution like this template.

By the way, programmer has to configure the html (head) of this home page to be SEO friendly.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, SEO

Xem nhiều hơn: graphic forum, graphic design template forum, forum php programmer, forum php html, forum graphic design, create website using html, website using phpbb, phpbb install seo, seo friendly html template, design install, create resolution graphic, phpbb need seo, install phpbb, html template resolution, create forum template, forum style website design, graphic install, appearance html, cliffleehome, template design forum, colour header html, seo phpbb forum, osc programmer, phpbb seo install, phpbb create template

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) Hong Kong, Hong Kong

ID dự án: #1898139

Được trao cho:

Enayet

Thanks, Enayet

$100 USD trong 2 ngày
(655 Đánh Giá)
8.1