Đang Thực Hiện

326263 lolCMS

If anybody knows HoloCMS, well I'm doing something like that but better!, it's going to be called lolCMS. We will be better than HoloCMS and have more of everything.

I will show more information, once I hire you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Codette, Canada

ID dự án: #2072070