Đã hoàn thành

158408 New Header & Misc. Programming

1. Add new header to website, center links

2. Correct currency layout throughout website (add commas & cents)

3. Reposition / Reorder the way information is displayed

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: programming center, design misc, reposition, php header information, currency graphic design, add commas, php header layout, layout header, layout programming, design php header, php reorder, graphic programming

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Mercersburg,

ID dự án: #1904596

Được trao cho:

Enayet

Thanks, Enayet

$125 USD trong 2 ngày
(655 Đánh Giá)
8.1