Đã hoàn thành

Postcard style for restaurant

Được trao cho:

bradleysnider

As agreed thanks for project

$30 USD trong 99 ngày
(202 Đánh Giá)
7.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

RichyJassal

Hi, Illustrator and Photoshop expert, Richy

$60 USD trong 2 ngày
(117 Nhận xét)
6.1
sa007

Get's done an stunning design in next 2-4 [url removed, login to view] PM for portfolio..

$33 USD trong 0 ngày
(146 Nhận xét)
6.0
microworldcomp

Yes I am ready to design your postcard... Check PM... Thanks, Naga... ([url removed, login to view])

$33 USD trong 2 ngày
(15 Nhận xét)
4.1