Đang Thực Hiện

147853 Project for Sanjog 2

Quick order call center module. Project already described in prior posting

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: project module call center, php call center, call center module, quick design project, posting call center project, module project, call center php, call module php, project call center, call center project design

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) MARION,

ID dự án: #1894032