Đã hoàn thành

165318 Redesign website

I have a website: www. barman . [url removed, login to view]

I would like a template designed and applied... I would like something similiar to one of my other sites: www. imagemania .[url removed, login to view]

Any questions please let me know....

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: www graphic design co za, website design co za, graphic design za, similiar website

Về Bên Thuê:
( 159 nhận xét ) Craighall, South Africa

ID dự án: #1911509

Được trao cho:

ranatech

sir i am interested check pmb thanks

$125 USD trong 3 ngày
(84 Đánh Giá)
6.2