Đang Thực Hiện

146914 Web Community Layout

I have a community site that needs revamping. I need a Web 2.0 type layout that is comparable to [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], etc. I would like for the layout to be more css driven and not too image heavy.

Budget is negotiable

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem thêm: web 2.0 layout, community site design, community graphic design, revamping, facebook layout css, negotiable budget, facebook layout design css, php web design layout, image layout, web community, web revamping, facebook layout, budget layout css, community graphic, graphic css layout, facebook type web design, corkd, community driven web design, layout css facebook, community type design, community facebook, web design facebook layout, type facebook web, 43things, facebook community

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Arlington, United States

Mã Dự Án: #1893092

Đã trao cho:

bmlsl

[url removed, login to view] check the PMB for my recent web 2.0 work.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0