Đã hoàn thành

2517 web Template design

My website is a community site using friendfinder script you can check it out here [url removed, login to view] I need perfect logo design and template. The script is using PHP/ CSS bid only if you know php/mysql/css more info will provide later

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: web com design, template design web, template design site web, site web template, my perfect logo, logo design 77, graphic template design, graphic design web template, design perfect logo, community site design, perfect web design, perfect logo design, design logo template, community graphic design, web template design, logo template design, template design site, need web template, perfect bid script, community website template php, logo design using php, template design using css, web template css, check template, friendfinder mysql

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Indianapolis,

ID dự án: #1753386

Được trao cho:

deepsniti

plz check PMB

$185 USD trong 4 ngày
(1541 Đánh Giá)
9.0