Đã Đóng

Xây dụng web ở dạng vừa và nhỏ

5 freelancer chào giá trung bình$600 cho công việc này

directoryau

A proposal has not yet been provided

$1175 USD trong 30 ngày
(20 Nhận xét)
5.2
ashishicfai

A proposal has not yet been provided

$144 USD trong 12 ngày
(16 Nhận xét)
4.8
heothanhtinh

A proposal has not yet been provided

$1473 USD trong 3 ngày
(25 Nhận xét)
4.0
tvworld

Hi, Chúng tôi là rất rõ ràng với các đặc điểm kỹ thuật được đề cập và đã sẵn sàng để bắt đầu dự án của bạn ngay lập tức. Chúng tôi rất vui mừng về việc có cơ hội để làm việc cùng nhau. Sir, TI Thế giới là công ty cơ Thêm

$247 USD trong 6 ngày
(2 Nhận xét)
2.1
abbaspalash

A proposal has not yet been provided

$257 USD trong 13 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
abdulrauf1991

I could be useful to you with my knowledge and experience .My work is produced quickly and of the best quality.

$55 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phucvdpseo

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0