Đang Thực Hiện

7133 Website Cloning

I Need someone to clone a site for me. [url removed, login to view] The details will be thesame but for a diff company.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mortgages, cloning php, website design cloning, tv clone, clone tv, cloning graphic, cloning website design, cloning, site cloning, cloning site design, design cloning, cloning website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1758004