Đóng

website programming urgently

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $363 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Hi guy, I am looking urgently for a web developer. The tasks is as followed:

- about 10 pages to program (php or however you would like to do it)

- layout mockups and content is ready for your use

- booking system for seminars need to be integrated

- first page needs to be editable for admin

Please let me know how much you would charge. Timeframe is one week.

Thank you.

Tom.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online