Đã Đóng

Tạo Wordpress Template

Tôi đang sử dụng một plugin của Wordpress để tạo các câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi hoàn thành các câu hỏi, plugin sẽ đưa ra màn hình kết quả: Số câu trả lời đúng, tổng số câu hỏi, thời gian thực tế để trả lời các câu hỏi. Hiện tại plugin này mới chỉ lưu số câu trả lời đúng, tổng số câu hỏi vào hệ thống và cho phép xuất ra báo cáo file excel.

Tôi muốn lưu cả thời gian thực tế để trả lời câu hỏi và đưa vào thêm một cột nữa trong file excel (chi tiết như file đính kèm). Bạn nào làm được cho tôi xin báo giá càng sớm càng tốt.

Thông tin về plugin này là Learndash tại www.learndash.com.

English: I'm using a plugin of Wordpress to create multiple choice quizzes. After my learners finish the quiz, this plugin will display a result page including: Number of question answered correctly, Total questions in the quiz, Time learners spent on the quiz. Currently this plugin store only number of question answered correctly and total questions in the database which can be exported in MS Excel file(report). I would like to store time the learners spent on the quiz and display it in one extra column in the report. Details as file attached.

The plugin I'm using is Learndash at (www.learndash.com).

Kĩ năng: HTML, JavaScript, MySQL, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress l, t$c, m&t, hi mu, ra, LearnDash, l & t, gian, wordpress template plugin, wordpress template file, wordpress plugin excel, learndash template, excel wordpress plugin, html template excel, php excel html wordpress, wordpress excel plugin, plugin excel wordpress, excel plugin wordpress, plugin wordpress mu php, mu template

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6266981

6 freelancer đang chào giá trung bình $172 cho công việc này

hoangvandungbk

ok, minh co the lam cho ban voi gia 100$, minh da thay doi thong tin bid cua minh, neu ok thi hay accept va dat coc, sau do gui thong tin cho minh, minh co the lam nhanh cho ban. thanks.

$105 USD trong 3 ngày
(310 Nhận xét)
7.2
vphat28

Chào anh, mình có thể thêm vào cột thời gian làm bài như file hình anh đính kèm, đảm bảo anh sẽ hài lòng, không cần ứng tiền gì trước anh chỉ cần tạo milestone trên freelancer.com và chỉ trả cho mình khi hài lòng. e Thêm

$178 USD trong 3 ngày
(110 Nhận xét)
6.4
cooldevvn

I have reviewed your attached and that plugin. I am sure that I can do that for you. Please discuss more detail with me. I am ready to start this for you.

$105 USD trong 3 ngày
(86 Nhận xét)
6.2
a2zinfom

Greetings..!! Our Understanding: We have closely reviewed the project requirement and understood that you want to Design and Develop a Responsive Website . We feel pleasured to let you know that we are experts Thêm

$236 USD trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
4.3
alltechinfohub

Dear Sir/Madam, Greeting from Alltechinfohub, We have seen your requirements,specification and interested to work on it We are happy to inform you that We are a company consisting a team of Well Experienced. W Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(18 Nhận xét)
4.0
goodvendor

We offer ; Programming (Wordpress, front-end) and agile development - Custom module development - Troubleshooting: Wordpress, theme, extensions, customizations - Wordpress control panel assistance - Third-party e Thêm

$262 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.7
nguyentienbinh90

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0