Đã Hủy

SEO PLUGIN Joomla!

Hi all,

What we need is a simple task.

We have a database with real url and sef url.

for example:

PageURL = "[url removed, login to view]"

PageSefURL = "news"

We want you to hack a plugin that we already have for that when a person type [url removed, login to view] the person still sees [url removed, login to view] but the content loaded is [url removed, login to view] and not [url removed, login to view]

Any question, send PM.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Joomla, Xây dựng liên kết, PHP, SEO

Xem thêm: seo question, content loaded, loaded plugin, php marketing person need, plugin seo, joomla content plugin, joomla sef url, simple task joomla, joomla sef seo, seo joomla hack, sef seo joomla, news plugin, database plugin, url sef seo, seo url php, sef url, joomla url seo, seo sef, plugin hack joomla, php database seo, database hack joomla, joomla seo person, joomla content database, database joomla content, task joomla

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Algés, Portugal

Mã Dự Án: #1614582

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

mrlonganh

Hi,pls contact me.

$30 USD trong 2 ngày
(106 Đánh Giá)
6.2
binhdigipro

Hi! I can do it! !!

$30 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
5.5
di3sel

Hi, please Check Your PMB

$30 USD trong 1 ngày
(38 Đánh Giá)
5.2