Đang Thực Hiện

new version of andriod app - repost

I need to create second verson of my andriod app with Wang xianming. The project includes creating a webiste that sends information to the andriod app.

This project is for Wang Xian Ming.

Kỹ năng: Android, iPad, iPhone, MySQL, PHP

Xem thêm: php new version, xian, ming, andriod, andriod a, repost app, latest andriod version, instant repost app, finance app andriod, app andriod, covert ios app android version, project andriod, iphone app update version, app repost, excel app andriod, wi fi app andriod, nilssonlondon, app iphone project, iphone andriod, Andriod project, upgrade existing rails app latest version, andriod iphone

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) copenhagen, Thailand

Mã Dự Án: #4547883

Đã trao cho:

Wangxianming

Dear,jesper Let's start our project. wang

$170 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.5

1 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

lbear9090

Hi, I am ready for you. Thanks.

$257 USD trong 3 ngày
(29 Đánh Giá)
5.5