Đang Thực Hiện

Project for Giang

As discussed

Kỹ năng: iPhone, PHP

Xem thêm: giang, project rcrew discussed, discussed project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1048611

Đã trao cho:

goodmanager2011

Dear Alex, I'm ready for our project. Thank you so much!

$30 USD trong 7 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

vassan

Lets Start

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
techiewithmind

Respected Client, Please check PMB for more details regarding out Proposal. Thanks & Regards.

$225 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0