Đã Đóng

AdWhirl Set up

We are looking for a someone to set up an open source AdWhirl server for us.

The open source AdWhirl should be installed on own configuration server and website

Kĩ năng: Android, Apache, iPhone, Java, PHP

Xem nhiều hơn: WEBSITE SET UP, set up, set up server, java configuration, set server, adwhirl, adwhirl server, set configuration, set pptp ubuntu 804 server, tomcat configuration linux adding website, set local machine testing server, java set, insurance website looking content, set sql backup windows server 2003, set folder permission linux server, website looking writer, set wimp windows 2003 server, set automatic backup sql server 2008

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Paris, France

ID dự án: #1013205

3 freelancer đang chào giá trung bình €167 cho công việc này

enative

Please check your PMB for more information on my bid.

€125 EUR trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
4.9
ancientb

Hello,we can start immediately.

€150 EUR trong 2 ngày
(28 Nhận xét)
4.5
dynamiksystems

Pls check pmb.

€225 EUR trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
3.1