Đã Đóng

AdWhirl Set up

We are looking for a someone to set up an open source AdWhirl server for us.

The open source AdWhirl should be installed on own configuration server and website

Kỹ năng: Android, Apache, iPhone, Java, PHP

Xem thêm: set up, java configuration, set server, adwhirl, adwhirl server, set configuration, java set, insurance website looking content, website looking writer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Paris, France

Mã Dự Án: #1013205

3 freelancer đang chào giá trung bình €167 cho công việc này

enative

Please check your PMB for more information on my bid.

€125 EUR trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
4.9
ancientb

Hello,we can start immediately.

€150 EUR trong 2 ngày
(28 Đánh Giá)
4.5
dynamiksystems

Pls check pmb.

€225 EUR trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1